Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Dzień Otwarty w SOSW w Wąsoszu

Dnia 05.04.2019 r. odbył się pierwszy w historii naszej placówki Dzień Otwarty Szkoły, który połączony był z Przeglądem Twórczości Artystycznej uczniów.

Celem wymienionego wydarzenia było:

–  kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły

– ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej

– eksponowanie odrębności  placówki

-zainteresowanie i zachęcenie rodzin wychowujących dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły

rozwijanie możliwości oraz zdolności uczniów

– wzmacnianie więzi emocjonalnej uczniów ze szkołą.

Autorzy innowacji: Urszula Kwaśnica – Zielińska, Liliana Barwińska, we współpracy z pracownikami SOSW w Wąsoszu