Nie pal przy mnie, proszę

W naszej szkole został zakończony cykl zajęć warsztatowych w ramach programu antynikotynowego pt.: ,,Nie pal przy mnie, proszę”, który był skierowany do uczniów klas I-III. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Górze. Koordynatorami w placówce były panie Marta Białobrzewska, Katarzyna Bursztyńska oraz Emilia Wawrzyniak.

Cele szczegółowe programu:

1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
2. Uświadomienie uczniom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
3. Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
4. Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program realizowany był w formie pięciu spotkań warsztatowych, na których stosowano głównie metody aktywizujące. Treści w nim zawarte były uporządkowane w konkretną całość i dotyczyły zdrowia. Poruszały m.in. zagadnienia: czym jest zdrowie i od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co robić, gdy jest zagrożone. Dzieci pracowały zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Były chętne do działań, w interesujący sposób uzupełniały informacje i zgłębiały tajniki wiedzy zdrowotnej.

Na każdych zajęciach były wykonywane ciekawe prace plastyczne (nie tylko proponowane przez przewodnik), a ich efekty zostały umieszczone w galerii prac na gazetce szkolnej.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

1.18.11.2014r. Przeprowadzenie wśród wychowanków konkursu „Wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie” w celu poszerzenia i utrwalenia informacji na temat zdrowia.
2.20.11.2014r. Pogadanka pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Zapoznanie wychowanków z tematami, założeniami i celami programu.
3.25.11.2014r. Prelekcja pod hasłem „Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka” oraz prezentacja multimedialna pt. „Nikotyna nasz wróg”.
4.27.11.2014r. Prelekcja i prezentacja multimedialna pt. „Zasady zdrowego odżywiania”. Zapoznanie wychowanków z hasłami: co to jest zdrowie, od czego zależy nasze zdrowie, co szkodzi naszemu zdrowiu.
5.26.02.2015r. Włączenie się wychowanków do zaprojektowania i wykonania ulotek i zawieszek z hasłami antynikotynowymi, które zostały przekazane na konkurs plastyczny, zorganizowany przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Górze.
6.15.04.2015r. Prelekcja i prezentacja multimedialna na temat „Bezpiecznej żywności” wg >zaleceń WHO.
7.15.04.2015r.Przedstawienie wychowankom prezentacji multimedialnej na temat „Zaburzeń odżywiania i ich konsekwencjach”, dotyczącej miedzy innymi chorób takich, jak >anoreksja i bulimia.
8.20.04.2015r. Przedstawienie, z udziałem wychowanków, krótkiej scenki do programu zdrowotnego „Nie pal przy mnie, proszę”.
9.28.05.2015r. –Zajęcia plastyczne – wykonanie przez wychowanków plakatów pod hasłem „Dzień bez tytoniu”.
10.17.06.2015r. – Przeprowadzenie wśród wychowanków ankiety podsumowującej.

Ekspozycje wizualne: plakaty na terenie Ośrodka, , tablice informacyjne, zamieszczanie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

Zajęcia w ramach opisanego programu zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.