W trosce o zdrowie

28 lutego br. w naszej placówce odbyła się prelekcja, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, dotycząca profilaktyki zdrowotnej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Spotkanie poprowadziła pielęgniarka szkolna. Głównym tematem spotkania było przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad codziennej higieny osobistej oraz utrwalenie nawyków dbania o nią. Pani pielęgniarka omówiła podstawowe zasady profilaktyczne, które należy zachowywać w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz wzmożonych zachorowań na grypę sezonową.

Przypominała o częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, zakrywaniu nosa i ust podczas kaszlu i kichania oraz zachowaniu odległości przynajmniej 1 m od osób kichających i kaszlących. Teoria została połączona z praktyką, zaprezentowano i przećwiczono z dziećmi prawidłową technikę mycia rąk. Na zakończenie spotkania rozdano dzieciom ulotki oraz poinformowano o wywieszeniu instrukcji prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnych, klasach i pracowniach szkolnych. Ponadto zachęcono zebranych do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  

m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem”.

6 marca 2020 r. w czasie zebrania z rodzicami Dyrektor Ośrodka omówiła zagadnienia związane z zagrożeniem zakażenia koronawirusem i innym wirusami. Zachęciła rodziców do zachowania czujności względem zdrowia swoich dzieci, zaapelowała o pozostawienie dzieci w domach w przypadku wystąpienia u nich objawów przeziębienia lub grypy.

                                                                                                                  Izabela Matuszewska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.