Wielkanocne śniadanie

Życzenia

Dobro zwyciężyło, Chrystus Pan Zmartwychwstały

Wszystkich nas raduje!

Miłość, Wiarę i Nadzieję do domów oraz wspólnot 

naszych nam przynosi, a my wołamy głośne Alleluja!

Dziś się ten głos przez świat rozlega. Bóg nam błogosławi,

zesłał Syna Swego więc śpiewajmy radośnie, 

chwaląc łaski Jego. Alleluja!

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca Nadzieją i obfitością 

łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Alleluja!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. W świąteczną atmosferę  wprowadziła wszystkich zebranych część artystyczna przygotowana przez uczniów, absolwentów i ich opiekunów.

Pani Dyrektor, Justyna Dąbrowska, powitała serdecznie dzieci, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz obywateli Ukrainy, mieszkających od roku w Ośrodku, u których  w domach rodzinnych rozgrywa się dramat wojny.

Swoją obecnością zaszczycili także goście: pan Andrzej Rogala – Wicestarosta Górowski, pan Paweł Niedźwiedź – burmistrz Wąsosza, pani Grażyna Owczarek – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego oraz pani Katarzyna Antolak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Górze.  

Pani Dyrektor przekazała zebranym serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, aby udało się złapać oddech  i znaleźć czas na wielkanocną zadumę i refleksję, tak potrzebne
w dzisiejszym pędzącym świecie.

Wyraziła nadzieję, że po wielkanocnej przerwie wszyscy spotkają się znów z nową energią, z zapałem do pracy i głowami pełnymi pomysłów. Kończąc życzyła, by zmartwychwstały Chrystus napełnił wszystkim serca miłością i pokojem!

Organizacja tej doniosłej uroczystości nie byłaby możliwa bez zaangażowania wszystkich pracowników SOSW oraz gości z Ukrainy. To oni przygotowali tradycyjne potrawy wielkanocne, które ubogaciły świąteczne stoły.

Pani Justyna Dąbrowska podziękowała serdecznie pracownikom za zaangażowanie, pomoc i wzajemną życzliwość. Świąteczne życzenia w imieniu pani Starosty, Urszuli Szmydyńskiej, przekazał pan Andrzej Rogala, do których przyłączył się również Burmistrz Wąsosza, pan Paweł Niedźwiedź.

Zgodnie z chrześcijańską tradycją ksiądz Mariusz Trojanowski poświęcił pokarmy, którymi symbolicznie podzielili się zebrani.  Uczniowie otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Zarząd Powiatu Górowskiego, panią Grażynę Owczarek oraz księdza Mariusza Trojanowskiego.

Ta doniosła chwila wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

Gorąco dziękujemy ofiarodawcom niespodzianek i upominków dla naszych wychowanków oraz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłości w sercu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.