Dzień Otwarty 2024

12 kwietnia tego roku odbył się Dzień  Otwarty w naszej placówce. Na ten wyjątkowy dzień zaprosiliśmy kandydatów na przedszkolaków oraz przyszłych uczniów wraz z rodzicami.

Tradycyjnie w tym dniu nasze dzieci zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Prezentacje wokalne oraz taneczne  wzbudziły aplauz licznie zgromadzonej widowni.

 Pani Dyrektor, Justyna Dąbrowska, w prezentacji multimedialnej przedstawiła zmiany, jakie w ostatnich  latach zaszły w naszej placówce oraz zaprezentowała plany rozwoju placówki na najbliższy czas.  Rozwinęła się jej struktura – powstały dwie kolejne grupy przedszkolne, naukę w naszej szkole kontynuuje coraz większa liczba uczniów ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową oraz kontynuuje swą działalność oddział Rehabilitacja 25+.

Za środków pochodzących działalności stowarzyszenia Iskierka oraz z akcji charytatywnych i darowizn na bieżąco wzbogacana jest baza dydaktyczna pracowni specjalistycznych.

Na początku bieżącego roku szkolnego została oddana do użytku winda, która pozwala dzieciom z niepełnosprawnością ruchową korzystać ze wszystkich sal i pracowni naszej placówki.

Zauważalnie wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – powstały pracownie komputerowe oraz językowa, a istniejące dotychczas doposażono o nowy sprzęt. Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z 75 nowych tabletów.  Została zmodernizowana kotłownia oraz wstawionych 56 nowych okien.

Działania planowane na najbliższy czas to:

– zwiększenie ilości zajęć WWRD dla dzieci w wieku przedszkolnym

– utworzenie klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i autyzmem

– przystąpienie do programu Eeasmus+

– doposażenie placówki w sprzęty multimedialne.

Rodzice wraz z dziećmi, którzy odwiedzili naszą placówkę tego dnia, mieli możliwość spotkania się z każdym specjalistą oraz poznania bazy dydaktycznej naszej placówki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.