Wielkie święto w naszej szkole!

11 października 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu odbyło się uroczyste spotkanie w związku z ważnymi wydarzeniami z życia placówki: inauguracją roku szkolnego 2023/2024 wraz z pasowaniem przedszkolaków oraz uroczyste otwarcie windy w Ośrodku.
W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Michał Jaros, Starosta Górowski Urszula Szmydyńska, Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź, Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer oraz radni Rady Powiatu Górowskiego, społeczność SOSW
w Wąsoszu, rodzice, przedstawiciele instytucji współpracujących z SOSW oraz sponsorzy.
W przedszkolu od tego roku szkolnego funkcjonują cztery grupy, w których edukację pobiera łącznie dwadzieścioro przedszkolaków.

 Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za obdarzenie zaufaniem placówki, obiecała, że dołoży wszelkich starań, by początek edukacji ich dzieci był okresem radości, zabawy, nauki w bezpiecznym środowisku, a przede wszystkim okresem rozwoju ich dzieci. Podziękowała także  sponsorom, dzięki hojności których możliwe było wykonanie wielu prac remontowanych, mających na celu dostosowanie pomieszczeń do warunków przedszkolnych. 

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie nowych przedszkolaków oraz powitanie nowych uczniów
w placówce. Zarówno dzieci przedszkolne, jak i uczniowie SOSW zaprezentowali swoje talenty artystyczne podczas montażu słowno-muzycznego przygotowanego z tej okazji.

Druga część spotkania poświęcona była uroczystemu otwarciu windy. Pani Dyrektor podkreśliła, że to bardzo ważny moment w historii SOSW –  likwidacja barier architektonicznych, a zarazem zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkich uczniów SOSW, nie tylko z niepełnosprawnościami intelektualnym, ale również z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W roku 2022 Zarząd Powiatu Górowskiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu i uzyskał akceptację pozyskując na ten cel kwotę: 118 166,37 zł., w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Cała wartość inwestycji wyniosła: 247.230,00 zł, zaś wkład własny Powiatu Górowskiego wyniósł: 129 063,63 zł. Głównym wykonawcą inwestycji była firma PLAWIA sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach.  

W ramach inwestycji wykonane zostały prace budowlane, których sponsorem jest firma GEM Technology z Wrocławia – spółka Michała Kality. Szacunkowy koszt remontu budowlanego wyniósł ok. 50 tys.

 Pani Dyrektor podziękowała Zarządowi Powiatu Górowskiego, Radnym oraz sponsorom za przychylność w realizacji inwestycji.  

A już niebawem rozpoczną się prace nad kompleksowym remontem klatki schodowej w budynku szkoły.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.