Projekt ZINTEGROWANI rozpoczęty

Wraz z początkiem stycznia 2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pn.: ZINTEGROWANI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest przez kolejne dwa lata i zakończy się 30.11.2020 r.

Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym i ubóstwem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. Unijne wsparcie umożliwi doposażenie pracowni SOSW w różnorodne pomoce dydaktyczne czy multimedialne, które uatrakcyjnią proces edukacyjny. Ponadto zmodernizowane zostaną dwie pracownie kuchenne, w których odbywać się będą zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania projektowe obejmować będą w sumie 14 zadań o różnym charakterze. Przewidziane są zajęcia indywidualne, grupowe, wycieczki tematyczne, z zakresu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, a także kursy zawodowe. Ponadto uczniowie wezmą udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym z zakresu: autoprezentacji, hipoterapii, zooterapii, arteterapii, floroterapii z elementami fotografiki, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne. Uczniowie jeszcze w styczniu wezmą udział w wielu zajęciach o różnorodnym charakterze: – savoir vivre w życiu codziennym – prowadzenia własnego gospodarstwa domowego – rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania – przedsiębiorczości.

Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących 6 osób. W projekcie mogą wziąć udział zarówno uczniowie, którzy w chwili przystąpienia do zadań ukończyli dwunasty rok życia, jak również absolwenci. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli Ośrodka, jak również nauczycieli zewnętrznych.

Dla uczniów przygotowany jest poczęstunek, a także transport po zajęciach do domu.

Budżet projektu wynosi 395 123,00 PLN. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a partnerem Powiat Górowski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.