Regulamin biblioteki szkolnej

  1. Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka.
  2. Biblioteka udostępnia zbiory (wypożycza książki do domu) od września do końca maja kolejnego roku. Natomiast z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
  3. Uczeń może wypożyczyć jednorazowo do 4 książek na okres miesiąca,  ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel– bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek:

          – lektura jest wypożyczana na czas jej omawiania,

         – pozostałe książki wypożyczone są na okres do miesiąca, termin zwrotu w  szczególnych przypadkach może być przedłużony,

        – termin oddania książek, na które jest wyjątkowo duże zapotrzebowanie może ulec skróceniu.

       4. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki może zostać ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

       5. Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela– bibliotekarza z prośba o rezerwację potrzebnej książki.

       6. Wszystkich korzystających ze zbiorów biblioteki obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

       7. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela– bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.

       8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczone książki:

         – nie wolno sporządzać notatek na marginesach książek, pisać po książkach, zaginać kartek,

         – dostrzeżone uszkodzenia książek należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi– bibliotekarzowi,

         – nie wolno przychodzić do biblioteki z piciem, jedzeniem, z brudnymi dłońmi

      9. Uczeń ma obowiązek przez zakończeniem roku szkolnego (do połowy czerwca) oddać wszystkie wypożyczone z biblioteki książki,

          w wyznaczonym przez nauczyciela-   bibliotekarza terminie podręczniki i materiał edukacyjny.

      10. Czytelnik w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela– bibliotekarza.

      11. W przypadku nie oddania książek do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego będą wyciągane konsekwencje wobec ucznia.

 

                                                                                                                                           Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                                                             Emilia Wawrzyniak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblioteka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.