Dotacja na zakup książek

                                          Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 4960 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasza szkoła może w 2020 r. przeznaczyć na zakup nowych książek do biblioteki 6200 zł ( z czego 4960 zł to rządowe wsparcie, a 1240 zł to wkład własny szkoły).

Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży, w tym lektury.   

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.