Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Wąsoszu

Od 1 września w Ośrodku odbywają się zajęcia z programu pilotażowego „Rehabilitacja 25 plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

W programie bierze udział czworo młodych ludzi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Program obejmuje 12 miesięcy wsparcia. Planowane zakończenie zajęć przypada na 31 sierpnia 2022 roku. Jeden beneficjent uzyska minimum 100 godzin wsparcia w każdym miesiącu trwania projektu.  

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Główną forma wsparcia są działania opiekuńcze, pielęgnacyjne, usprawniające, terapeutycznie i wspierające ruchowo,  rozwijające i wzmacniające aktywność, samodzielność życiową, pomoc psychologiczną oraz działania aktywizujące zawodowo.  Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek oraz  transport. Beneficjenci programu biorą udział w następujących formach wsparcia:

 • rehabilitacja ruchowa,  której celem jest zwiększenie wydolności ogólnej uczestników,
 •  hydroterapia – comiesięczne zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjnie na basenie
  w Trzebnicy,
 • trening zdrowego żywienia – celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań kulinarnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie
  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 •  terapia ręki – celem zajęć jest osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania, oczywiście, na miarę możliwości każdego uczestnika- rozwijanie sprawności ruchowej, przekraczanie linii środka, usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi, usprawnianie koncentracji,
 • trening higieny, wsparcie pielęgnacyjne – trening oraz wsparcie służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych
  i samoobsługowych,
 • trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu– zajęcia odbywają się  w formie treningów rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku z wykorzystaniem elementów szerokorozumianej ekoterapii w tym sylwoterapii, hortiterapii  i animaloterapii.
 • masaż rehabilitacyjny – celem masażu jest uelastycznienie tkanek, rozluźnienie lub pobudzenie mięśni, rozluźnienie powięzi, poprawienie ruchomości w stawach, poprawienie ukrwienia i odżywienia tkanek, działanie przeciwobrzękowe (drenaż limfatyczny), przeciwbólowe, uspokajające i relaksujące. Rodzaj masażu wybierany jest przez fizjoterapeutę dostosowywany  jest do potrzeb  psychofizycznych  uczestników projektu;
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem – wspomaganie psychologiczne uczestników, odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zniwelowanie negatywnych skutków pandemii, odbudowywanie relacji w grupie.

W ramach wsparcia organizowane są także zajęcia gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, podczas których absolwenci mogą uczyć się nowych sprawności oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.

Wszystkie formy wsparcia z pewnością przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania
w codziennym życiu oraz środowisku lokalnym, a rehabilitacja społeczna pomoże  uczestnikom programu wdrożyć się do samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.