Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa będzie realizowany w SOSW w Wąsoszu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu znalazł się wśród 1200 placówek w Polsce, które otrzymają bezpłatny czujnik smogu i dołączą do Projektu ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) realizuje projekt służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjnych w zakresie kluczowej dla ESA problematyki smogu oraz w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej zdrowego trybu życia i przeprowadzania innych działań edukacyjnych związanych m.in. z zachodzącymi zmianami klimatu. Placówka wyłoni dwóch koordynatorów projektu, którzy otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne oraz wezmą udział w szkoleniach w celu przygotowania do prowadzenia zajęć objętych tematyką smogu i innych zagrożeń.  

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia przypada na 24 miesiące. W placówce zainstalowane zostaną czujniki, które gromadzić będą dane o ilości pyłu zawieszonego PM 2.5, PM 10, temperaturze i wilgotności powietrza. Dane te będą przetwarzane i prezentowane na portalu http://www.eduesa.nask.pl wraz z nazwą i adresem placówki.

 Za sprawą prowadzonego monitoringu smogu zwiększy się świadomość problemu, a tym samym konieczność wdrożenia działań służących jego wyeliminowaniu. Bo czyste powietrze to nasze zdrowie!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.