Kółko matematyczne

Zajęcia rewalidacyjne z matematyki realizowane są poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających  umiejętności komunikacyjnych uczniów,  w tym także umiejętności czytania i pisania, a przede wszystkim elementarne umiejętności matematyczne.

Uczniowie doskonalą  sprawności  rachunkowe z uwzględnieniem umiejętności posługiwania się własnościami liczb i działań w prowadzonych rozumowaniach i rozwiązywanych zadaniach. Celem zajęć jest wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł (interpretowania danych wyrażonych wzorami, wykresami, schematami, diagramami oraz tabelami).  Zajęcia służyć mają kształtowaniu umiejętności argumentowania i jasnego formułowania wypowiedzi, rozwijaniu myślenia, prostego wnioskowania, dostrzeganiu analogii, uogólniania i klasyfikowania, formułowaniu zauważonych prawidłowości w języku słowno-symbolicznym, rozumieniu praw i algorytmów oraz kształceniu wyobraźni przestrzennej poprzez wiązanie opisów geometrycznych z konkretnymi modelami. Uczniowie nabywają umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koła zainteresowań. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.