Zajęcia logopedyczne

„ Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi,
które wcześniej były dla niego zamknięte”

W naszym Ośrodku realizowane są indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne.

 

Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat.

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy uczniowi. Ich treści, formy, metody maksymalnie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i kierujemy na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.

 

Celem prowadzonych w Ośrodku zajęć logopedycznych jest: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, usprawnianie techniki czytania i pisania, wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Realizacja indywidualnych programów logopedycznych uczniów oraz osiągnięcie założonych w nim celów wymaga od nas doboru odpowiednich treści, metod i form pracy oraz zastosowania szerokiej palety pomocy dydaktycznych, a także propozycji zawartych w dostępnej literaturze tematu. W trakcie przebiegu zajęć respektujemy zalecane zasady terapii, między innymi: zasadę stopniowania trudności, indywidualizacji pracy, ćwiczeń pod kontrolą słuchu, systematyczności, krótkich i częstych powtórzeń oraz odpowiedniej kolejności wywoływania zaburzonych głosek.

Podczas zajęć prowadzimy różnorodne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Poprzez pokaz i objaśnienia dotyczące ułożenia narządów artykulacyjnych dzieci uczą się poprawnego wymawiania głosek.

W przypadku uczniów, którzy z różnorodnych powodów nie komunikują się werbalnie, wykorzystujemy podczas terapii program „MÓWik”, który jest jedynym w pełni polskim programem multimedialnym, służącym do komunikacji. Jest przeznaczony na smartfony i tablety z ekranami dotykowymi i systemem Android. Wyposażone w aplikację MÓWik, stają się protezą mowy – narzędziem do porozumiewania się dla osób niemówiących. Zasada działania jest bardzo prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa. MÓWik przeznaczony jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić, lub mówią na tyle niewyraźnie, że są słabo, bądź wcale nie rozumiane przez rozmówców. Problem ten dotyczy m.in. dzieci i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami utrudniającymi sprawne porozumiewania się z otoczeniem. Osoba, która nie może mówić, zawsze funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych. Jest traktowana jak ktoś, kto nie tylko nie mówi, ale też nie rozumie, nie ma własnego zdania, nie ma potrzeby komentowania, rozmawiania, zadawania pytań, nie ma własnego zdania. Taka sytuacja prowadzi do frustracji, zamknięcia się w sobie, niechęci do nauki, terapii, kontaktów z innymi, w niektórych przypadkach do depresji.

Realizując zajęcia logopedyczne, staramy się by wspólna praca, zabawy i gry,dostarczały uczniom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta zajęć. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.