MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

„Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonalaniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co dzieje się w świecie, i z tego, że obowiązkiem każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni”

                     Maria Skłodowska Curie, dwukrotna laureatka  Nagrody Nobla

10 grudniabr. w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz pamiętając również o obchodzonej w listopadzie kolejnej rocznicy Konwencji Praw Dziecka, zaprezentowaliśmy wspólnie spektakl teatralny, oparty na autorskim scenariuszu pt. „Chcemy żyć, chcemy kochać, chcemy marzyć i śnić w świecie wolnym od przemocy”.

Poprzez słowo, ruch, taniec i muzykę przekazane zostały najważniejsze treści o życiu – prawach człowieka, które powinny być fundamentem życia ludzkości na całej ziemi. Tak, aby świat stał się bezpiecznym domem.

Każdego dnia dowiadujemy się z prasy, radia, czy telewizji oraz z Internetu, że w różnych rejonach na kuli ziemskiej toczą się wojny i konflikty zbrojne, cierpią i giną niewinni ludzie – dzieci i dorośli. Nagminnie łamane są prawa człowieka, m.in. prawo do życia, prawo do
wolności, prawo do równości, a także prawo do poszanowania godności osobistej.

Wiemy, że tylko wtedy, gdy życie ludzkie przez wszystkich zostanie uznane jako najwyższa wartość, wówczas wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Bo każdy człowiek pragnie żyć i być szanowanym, jak ja, jak ty, jak my. A wielkość człowieka nie polega na tym, co posiada, ale na tym, czym się dzieli. My dzieliliśmy się chlebem, który również jest symbolem pojednania oraz dobrym słowem.

Niech nasze głośne wołanie o pokój, wzbije się do nieba niczym gołąb pocztowy i zasieje we
wszystkich sercach, możnych tego świata, ziarno pokoju, aby już nigdy nie było cierpienia i łez z wyzysku i przemocy:

– Chcemy żyć, chcemy kochać, chcemy marzyć i śnić w świecie wolnym od przemocy!

Pamiętając, że w życiu, które jest najdroższym skarbem, chodzi o to, aby nie stracić wiary w drugiego człowieka oraz nadziei na lepsze jutro, w dalszej części naszego apelu, został zaprezentowany koncert o wartościach. Uczennice wykonały piosenki o tym, co w życiu jest ważne, co zmienia człowieka na lepsze.. Na koniec z radością wszyscy śpiewaliśmy– „Bo świat to my”.

Spektakl teatralny został opracowany i zrealizowany przez pedagoga szkolnego Lidię Jędryczkę we współpracy z uczniami Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z nauczycielami. Natomiast koncert o wartościach został przygotowany przez Katarzynę Kordiak.

                                                                                                       Lidia Jędryczka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.