Otwarcie kotłowni gazowej oraz nowe inwestycje w SOSW w Wąsoszu

W dniu 15 grudnia 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu odbyło się oficjalne otwarcie kotłowni gazowej, jako podsumowanie realizowanego w placówce zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu”. 

Obok prac remontowo-instalacyjnych w kotłowni wykonano wymianę stolarki okiennej i renowację drzwi wejściowych, które objęte są nadzorem konserwatorskim, prowadzonym przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 

Na zaproszenie Dyrektor SOSW w Wąsoszu, Justyny Dąbrowskiej, odpowiedzieli: Starosta Górowski –  Urszula Szmydyńska, Wicestarosta Górowski – Andrzej Rogala, Burmistrz Góry – Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz Wąsosza – Paweł Niedźwiedź, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego –  Ryszard Wawer, Sekretarz Powiatu Górowskiego – Piotra Wołowicz, Wykonawca prac modernizacyjnych w Ośrodku – Marcina Janika, Radni Powiatu Górowskiego, ksiądz Mariusz Trojanowski – proboszcz parafii
w Zielenicach, pracownik SOSW w Wąsoszu, Wicedyrektor Ośrodka – Izabela Matuszewska oraz Główna Księgowa Ośrodka – Małgorzata Morga.  

Dyrektor Ośrodka w kilku słowach odniosła się do celowości podjętych działań termomodernizacyjnych, które znacząco wpłyną na poprawę komfortu i jakości pobytu uczniów w placówce. Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na gazowe przyczyni się do zmniejszenia emisji CO do atmosfery, co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne i poprawę jakości powietrza. Wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi wejściowych nie tylko poprawiła estetykę budynku, ale także przyczyni się do zwiększenia bezpiecznych i higienicznych warunków bytowych w Ośrodku.

Pani Justyna Dąbrowska podziękowała Staroście Górowskiemu, Urszuli Szmydyńskiej, wicestaroście Górowskiemu, Andrzejowi Rogala oraz Irenie Krzyszkiewicz, Burmistrz Góry za zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych na inwestycję oraz wsparcie merytoryczne i pomoc, które były niezwykle istotne podczas realizacji zadania. Ponadto Dyrektor słowa wdzięczności skierowała do Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego, pana Ryszarda Wawera, oraz Radnych, dzięki przychylności których zapewnione były w budżecie Ośrodka środki finansowe na termomodernizację.  Po oficjalnym przecięciu wstęgi zebrani goście zwiedzili pomieszczenia kotłowni, a następnie obejrzeli inne przedsięwzięcia, realizowane w Ośrodku, wśród nich przede wszystkim Przedszkole Specjalne, utworzone we wrześniu 2020 r oraz gabinety terapeutyczne.

Całość przeprowadzonej inwestycji wynosi 795 810,00 zł, z czego kwota 700 000,00 zł pozyskana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała część w wysokości 95 810,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Górowskiego.

Wykonawcą prac był pan Marcin Janik – właściciel Firmy H.U.B. „JAN-MAR”, zaś inspektorem nadzoru budowlanego pan Janusz Tumiłowicz z firmy JACHPROJEKT Janusz Tumiłowicz. Projekt budowlany kotłowni wykonała pani mgr inż. Łucja Szypiłło, projekt elektryczny  firma ROBOTECH Robert Jamroży, zaś projekt budowlany wymiany stolarki okiennej wykonała nieodpłatnie firma PAGR Pracownia projektowa Grzegorz Pawelec oraz Małgorzata Szarek, którym Dyrektor Ośrodka składa serdecznie podziękowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu planowane są kolejne przedsięwzięcia we współpracy z Powiatem Górowskim, dzięki którym polepszy się infrastruktura placówki oraz komfort pobytu w niej uczniów.                                                                                     

  Justyna Dąbrowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.